MX – Maridalsveien 10

Boligprosjektet MX – Maridalsveien 10 i krysset mellom Maridalsveien og Fredensborgveien, var Solon Eiendom sitt første boligprosjekt.

Tomtestørrelse - 2 377 kvm
BRA-S Bolig - 3 944 kvm
Antall enheter - 84 stk.
Salgsstart - April 2007
Ferdigstillelse - Mai 2009

Se alle prosjekter
Påmelding til nyhetsbrev