Harbitzalleen/Abbediengen

Solon Eiendom skal i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter utvikle

110 leiligheter
I Harbitzalleen/Abbediengen (Skøyen)

Mer informasjon kommer.

Meld interesse Se alle prosjekter