Utsolgt!

Solon Eiendom i samarbeid med A-lab Arkitekter utvikler nå
77 rekkehus
Ved Romsaas Allé (Ullensaker)

Salgsstart - 4.kvartal 2015
Byggestart - 2. kvartal 2016
Ferdigstillelse - 3. kvartal 2017

Se hjemmeside Se alle prosjekter

Jessheim Hage

Ved Romsaas Allé utvikles 77 moderne rekkehus på en 16 800 kvm stor tomt. Rekkehusene er sammenstilt i ulike retninger rundt tre bilfrie kvartalstun, og prosjektet søker å skape et unikt bomiljø med en urban tilknytning gjennom tre store tun.

I tillegg legges det opp til bilfrie lekeområder og et godt bomiljø der variasjon i boligstørrelser, fotavtrykk, etasjehøyder, materialbruk, private takterrasser og hagestørrelser resulterer i rekkehus med individuelle særpreg. Alle boliger får inngang på gateplan via en privat inngangssone og får varierte, private uteoppholdsarealer.

Alle rekkehus får stue med skyvedører ut til de private hagearealene. I tillegg bygges det ett garasjeanlegg hvor alle boliger får garasjeplass med heisadkomst til hvert tun.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med A-lab arkitekter.

Påmelding til nyhetsbrev