Prosjektet er utsolgt

Tomtestørrelse - ca. 1566 kvm
BRA-S Bolig - 580 kvm
Antall enheter - 4 stk
Salgsstart - mars 2016
Antatt byggestart - 2. kvartal 2016
Ferdigstillelse - 2. kvartal 2017

Se alle prosjekter

Krokstien 1

Eiendommen ligger på Hellerud i Oslo, helt i skogkanten mot Østmarka, noe som gir fantastiske muligheter til benyttelse av marka året rundt. Prosjektet vil bestå av fire eneboliger med arealer fra 166-183 kvm. Husene bygges med god standard over tre etasjer med saltak og trekledning.

Påmelding til nyhetsbrev