Solon Eiendom skal i samarbeid med HRTB Arkitekter utvikle
89 rekkehus, 36 tomannsboliger, 12 leiligheter, i tillegg til ca. 90 leiligheter i de to sykehusbyggene som skal rehabiliteres.
I Fossveien 32 (Lier)

Salgsstart - 1. kvartal 2018
Byggestart - 3. kvartal 2018

Se hjemmeside Se alle prosjekter

Lier Hageby

Lier Sykehus skal forvandles til et flott område med småhus og leiligheter. Målet er å bygge en småkonsentrert småhusbebyggelse omkranset av flotte private og felles utearealer, derav navnet Hageby. Her, i gangavstand fra kommunesenteret Lierbyen, skal Solon Eiendom utvikle Lier Hageby. To av de eksisterende sykehusbygningene skal bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen skal rives og erstattes med småhusbebyggelse. Det vil bli et variert utvalg av boligtyper, fordelt på leiligheter og rekkehus, tomannsboliger.

Det vil bli vektlagt å etablere skjermede private utearealer for den enkelte bolig, i kombinasjon med store felles leke- og oppholdsarealer. Prosjektet vil bli utviklet av anerkjente HRTB Arkitekter.

Påmelding til nyhetsbrev