Solon Eiendom i samarbeid med Code Arkitekter utvikler nå
61 leiligheter
I Ormerudveien (Kolbotn)

Salgsstart - 1. kvartal 2017
Byggestart - 4. kvartal 2017
Ferdigstillelse - 2. kvartal 2019

Se hjemmeside Se alle prosjekter