Ski Magasinleir er en tomt på hele 48 000 kvm beliggende en kort spasertur fra Ski stasjon.

Tomtestørrelse - 48 000 kvm
BRA-S Bolig - 36 000 kvm
Antall enheter - 400 stk.
Antatt salgsstart - 3. kvartal 2017
Antatt byggestart - 4. kvartal 2017

Meld interesse Se alle prosjekter

Ski Magasinleir

Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code: Arkitektur AS, Inby og Civitas til hensikt å utvikle eiendommen til ca 400 boliger, to fem-avdelings barnehager, mathall, kafe og restaurant, innendørs fotballbaner (cageball), dukketeater for barn og mye mer.

Vi planlegger og etablere en grøntstruktur som strekker seg fra Artilleriveien i nord til gangvei i syd. Eksersiseplassen ønskes utviklet som et attraktivt knutepunkt for lokalbefolkningen med grøntarealer, kunst, kultur og bevertning. Et samlingspunkt som sikrer at hele kulturminnet blir tilgjengelig for allmenheten.

Områderegulelringen ble vedtatt i juni 2015. Detaljreguleringen av første delfelt med 128 leiligheter og en ti-avdelings barnehage er igangsatt og forventes godkjent i løpet av sommeren 2016.

Påmelding til nyhetsbrev