Solon Eiendom skal i samarbeid med Code arkitekter, Inby og Civitas utvikle
500 boliger
i Ski

Salgsstart - 4. kvartal 2017
Byggestart - 3. kvartal 2018

Meld interesse Se alle prosjekter

Ski Magasinleir

Eiendommen består av 5 vernede bygninger og 2 fredede magasinhaller. Solon Eiendom har i samarbeid med Code: Arkitektur AS, Inby og Civitas til hensikt å utvikle eiendommen til ca. 500 boliger, barnehager, mathall, kafe og restaurant, innendørs fotballbaner (cageball), dukketeater for barn og mye mer.

Vi planlegger og etablere en grøntstruktur som strekker seg fra Artilleriveien i nord til gangvei i syd. Eksersiseplassen ønskes utviklet som et attraktivt knutepunkt for lokalbefolkningen med grøntarealer, kunst, kultur og bevertning. Et samlingspunkt som sikrer at hele kulturminnet blir tilgjengelig for allmenheten.

Områderegulelringen ble vedtatt i juni 2015. Detaljreguleringen av første delfelt med 180 leiligheter og en 8-avdelings barnehage er igangsatt og forventes godkjent i løpet av 4.kvartal 2017.

Påmelding til nyhetsbrev