Prosjekter

Her kan du se en oversikt over alle våre prosjekter

Våre boligprosjekter

I Solon Eiendom har vi ett viktig fokus å bygge boliger med god kvalitet.

Godt reguleringsarbeid, god arkitektur, gode planløsninger, riktig materialvalg, godt håndverk og representative utearealer. Alt dette er helt avgjørende for at de som kjøper bolig av oss skal få et hjem de trives i.

For å lykkes med dette er vi avhengig av et vellykket samarbeid med samarbeidspartnerne våre; arkitekter, entreprenører, konsulenter, banker og eiendomsmeglere. Derfor velger vi kun de beste.

For oss er det helheten som teller, og det er alfa omega for at vi skal være trygge på at våre boliger er et høykvalitetsprodukt. Vi tror de som har kjøpt boliger av oss merker forskjellen.

Likevel er vi aldri helt fornøyde, og vi jobber systematisk med å forbedre oss hver dag, hver uke, hver måned. Når noen en gang om 50 år låser seg inn i en Solon Eiendom-bolig og tenker at «dette er skikkelig bygget», da har vi nådd målet vårt.

Men vi gir oss ikke før vi har bygget det perfekte boligprosjektet. Det er trolig ikke mulig fordi ting alltid kan bli litt bedre. Derfor kan vi trygt slå fast at vi har evighetsperspektiv på det vi driver med er lidenskapen for eiendom og dermed blir en aktør å regne med i uoverskuelig framtid.