Kontakt

SOLON EIENDOM ASA
Org.nr - 966 033 967

Besøksadresse
Olav Vs gate 5, 0161, Oslo (7. etg)

Fakturaadresse
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo
faktura@soloneiendom.no

Telefon Sentralbord 22 29 66 90

Kontakt

Vestlandet
Org.nr - 992 669 039

Besøksadresse:
Kanalsletta 4, 4033 Sandnes

Fakturaadresse:
Postboks 8088, 4068 Stavanger
faktura@kruse-smith.no

Kontakt

Sørlandet
Org.nr - 992 669 039

Besøks- og postadresse:
Rådhusgata 14b, 4611 Kristiansand