Kontakt

SOLON EIENDOM ASA
Org.nr - 966 033 967

Besøksadresse
Olav Vs gate 5, 0161, Oslo (7. etg)

Fakturaadresse
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo
faktura@soloneiendom.no

Telefon Sentralbord 22 29 66 90