Kontakt

Solon Eiendom AS
Org.nr - 966 033 967

Besøksadresse:
Olav Vs gate 5, 0161, Oslo (7. etg)

Fakturaadresse:
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo
faktura@soloneiendom.no

Telefon Sentralbord 22 29 66 90

Vestlandet

Solon Sørvest AS avd. Stavanger
Org.nr - 941 460 429

Besøksadresse:
Haakon VIIs gate 8, 4005 Stavanger

Postadresse:
Postboks 7 Sentrum, 4001 Stavanger

Fakturaadresse:
Postboks 7 Sentrum, 4001 Stavanger
ssvfaktura@soloneiendom.no

Sørlandet

Solon Sørvest AS avd. Kristiansand
Org.nr - 941 460 429

Besøks- og postadresse:
Rådhusgata 14b, 4611 Kristiansand

Trondheim

Solon Eiendom avd. Midt-Norge
Org.nr - 966 033 967

Besøksadresse:
Dronning Åsasvei 1a

Postadresse:
Dronning Åsasvei 1a
7040 Trondheim