BØRSMELDING 03.12.2021

Utøvelse av aksjeopsjoner mot kontantoppgjør

Utøvelse av aksjeopsjoner mot kontantoppgjør (Oslo, Norge, 3. desember 2021) Totalt 3 328 334 tildelte opsjoner i henhold til opsjonsavtaler mellom selskapet og personer angitt nedenfor er i dag utøvd og gjort opp i henhold til de individuelle opsjonsavtalene som er inngått med Solon Eiendom ASA («selskapet»). Alle opsjonene som utøves vil bli gjort opp ved kontant betaling av verdien av opsjonene. Det vil derfor ikke bli utstedt aksjer i selskapet i forbindelse med dagens utøvelse av opsjoner. Beløpet som utbetales til hver utøvende part per utøvd opsjon er differansen mellom NOK 43,80 (gjennomsnittlig sluttkurs i perioden 23. til 29. november 2021) og avtalt innløsningskurs, multiplisert med antall utøvde aksjeopsjoner. Følgende primærinnsidere i selskapet har utøvd opsjoner i dag: Andreas Martinussen, CEO, har utøvd alle sine 2 000 000 opsjoner, 500 000 til en innløsningskurs på 25 kroner og 1 500 000 til en innløsningskurs på 30 kroner. Etter utøvelsen eier Martinussen 800 000 aksjer i selskapet gjennom John Galt AS. Ole Halvor Svenkerud, COO, har utøvd alle sine 500 000 opsjoner til en innløsningskurs på 36,50 kroner. Etter utøvelsen eier Svenkerud 19 986 aksjer i selskapet. Finn Øistein Nordam, CFO, har utøvd alle sine 500 000 opsjoner til en innløsningskurs på 38 kroner. Etter utøvelsen eier Nordam 26 700 aksjer i selskapet. Jannike Nilsen, Juridisk direktør, har utøvd alle sine 25 000 opsjoner til en innløsningskurs på 34 kroner. Etter utøvelsen eier Nilsen ingen aksjer i selskapet. Erik Forseth Helgesen, har utøvd alle sine 15 000 opsjoner til en innløsningskurs på 34 kroner. Etter utøvelsen eier Helgesen 1 000 aksjer i selskapet. Rune Schive Hognestad, har utøvd 125 000 opsjoner av 375 000 opsjoner til en innløsningskurs på 27 kroner. Etter utøvelsen eier Hognestad 250 000 opsjoner i selskapet. I tillegg har andre ansatte, som ikke er primærinnsidere i selskapet, utøvd til sammen 163 334 opsjoner til innløsningskurser mellom 25,10 – 34 kroner. Totalt er 4 135 000 opsjoner utstedt av selskapet, hvorav de resterende 806 666 opsjoner (etter ovennevnte utøvelse av opptjente opsjoner) vil opptjenes og kan utøves av eierne fra ulike datoer mellom i dag og 31. august 2025. For ytterligere informasjon, se vedlagte skjemaer eller kontakt Finn Øistein Nordam, CFO, telefon +47 982 89 382, e-post fon@soloneiendom.no. Denne informasjonen er underlagt informasjonskravene i verdipapirhandelloven § 5-12. Om selskapet: Solon Eiendom ASA er en boligeiendomsutvikler som fokuserer på Stor-Osloregionen, andre større byer i Norge og Stockholmsregionen i Sverige.
Tilbake til news