Børsmelding 19.03.2021

Primærinnsider

(Oslo, Norge, 19. mars 2021) Hortulan AS har i dag rullert en forwardterminkontrakt med eksponering mot 2,000,000 aksjer i Solon Eiendom ASA. Terminkontrakten utløper 18. juni 2021 til en pris på NOK 37.69 per aksje. Hortulan AS eies indirekte av Simen Thorsen, styreleder i Solon Eiendom ASA. Etter transaksjonen eier Simen Thorsen 14,176,758 aksjer og forwardterminkontrakter med eksponering mot 2,000,000 aksjer gjennom Hortulan AS, til sammen 21.81 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Solon Eiendom ASA. For mer informasjon: Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 952 55 620, e-post: sd@soloneiendom.no Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Stor-Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge.
Tilbake til news