Børsmelding 25.08.2021

Solon Eiendom ASA – Rekordsalg og høy aktivitet i andre kvartal

Oslo, 25. august 2021 – Solon Eiendom (OSE:SOLON) hadde driftsinntekter for første halvår på NOK 1 214 millioner, og en EBITDA på NOK 161 millioner. Kvartalet har vært preget av rekordhøyt salg og god produksjon. Segmentrapporteringen, som viser den løpende verdiskapingen i selskapet basert på fremdrift og salg i prosjekter i produksjon, endte med inntekter på NOK 620 millioner for andre kvartal 2021, og en EBITDA-margin på 16 prosent. Solon Eiendom inngikk i andre kvartal 2021 salgskontrakter for totalt 205 enheter med en samlet salgsverdi på NOK 1 317 millioner. Dette er det beste kvartalet i selskapets historie, og det tredje kvartalet på rad med over NOK 1 milliard i salgsverdi. De siste 12 månedene er det inngått salgskontrakter for NOK 4,6 milliarder, hvilket er mer enn fire ganger høyere enn tilsvarende tall per første kvartal 2020. På bakgrunn av den høye salgsaktiviteten går selskapet økt aktivitet i møte og forventer en betydelig økning av boliger under produksjon og overleveringer de kommende årene. Som tidligere kommunisert i børsmelding 17. juni 2021, inngikk Solon Eiendom i andre kvartal avtale om opprettelse av et joint venture med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB), samt kjøp av en betydelig tomteportefølje i Sverige. Selskapet har nå ansatt sine to første svenske profiler innen boligutvikling, Hugo Dammert og Carl Bohman, som begge begynner 1. september 2021. De vil jobbe eksklusivt med Solon Eiendom i Sverige og være ansvarlig for merkevarebygging, utvikling og vekst i det svenske markedet. «Vi la en plan i juni 2020 om hvilke grep vi måtte ta. Den planen har vi levert på, og det begynner man nå å se resultatene av», sier CEO Andreas Martinussen. Nøkkeltall per 30. juni 2021 (første halvår 2020 i parentes): – Inntekter (IFRS) NOK 1 214 (531) millioner – EBITDA (IFRS) NOK 161 (31) millioner – Prosjektmargin på 18 % (13 %) for halvåret – Inntekter fra segmentrapportering NOK 1 310 (859) millioner – EBITDA fra segmentrapportering NOK 220 (116) millioner Nøkkeltall Q2 2021 (Q2 2020 i parentes): – Inntekter (IFRS) NOK 309 (298) millioner – EBITDA (IFRS) NOK 35 (10) millioner – Prosjektmargin på 21 % (12 %) for kvartalet – Inntekter fra løpende avregning NOK 620 (440) millioner – EBITDA fra løpende avregning NOK 98 (64) millioner – Solon Eiendom inngikk i kvartalet salgskontrakter for 205 (120) enheter med en samlet salgsverdi på NOK 1 317 millioner (810)* – 88 (185) enheter ferdigstilt og 114 (163) enheter overlevert i kvartalet* *Enheter og salgsverdi ikke justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter. Solon Eiendom ASA presenterer halvårsrapport kl. 9.00 via Teams Live. Lenke til presentasjonen vil være tilgjengelig på www.soloneiendom.no. Halvårsrapport og -presentasjon ligger vedlagt og vil være tilgjengelig på www.soloneiendom.no og www.newsweb.no. I perioden 26. august til 1. september 2021 vil Solon arrangere møter med investorer som ledd i den pågående prosessen som omfatter en parallellnotering av Solon i Stockholm. Paralellnoteringsprosessen er forventet å være gjennomført før slutten av året. Investorpresentasjonen som vil bli benyttet i disse møtene ligger vedlagt og vil være tilgjengelig på www.soloneiendom.no og www.newsweb.no. For mer informasjon: Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge. Disclaimer Denne børsmeldingen, inkludert vedlegg, inneholder og er blant annet basert på fremtidsrettede uttalelser og påstander som er gjenstand for ulike risikoer og usikkerheter som kan forårsake at de faktiske resultater vil vise seg å bli annerledes. Fremtidsrettede uttalelser er basert på nåtidige forventninger, estimater og prognoser om økonomiske forhold. Disse forventningene, estimatene og prognosene kan generelt identifiseres ved at det brukes ord og uttrykk som «forventer», «tror», og «estimerer» eller lignende uttrykk. Viktige faktorer som kan forårsake at de faktiske resultatene fraviker materielt fra disse forventningene kan skyldes forhold som for eksempel at økonomiske og markedsmessige betingelser i offentligrettslig regulering forandrer seg, endringer i rentenivåer og/eller andre faktorer. Selv om Solon Eiendom ASA er av den oppfatning at Selskapets forventninger er basert på rimelige forutsetninger, kan ikke selskapet bekrefte at disse forventingene vil inntreffe eller at de faktiske resultatene vil bli som selskapet estimerer.
Tilbake til news