Børsmelding 26.05.2021

Solon Eiendom ASA — Ekstraordinært godt resultat i Q1 2021

Oslo, 26. mai 2021 — Den sterke trenden fra fjerde kvartal 2020 fortsetter. Solon Eiendom (OSE:SOLON) leverte i første kvartal 2021 det nest beste kvartalet i selskapets historie med driftsinntekter på NOK 905 millioner og EBITDA på NOK 125 millioner. Selskapet opprettholder det høye salgsvolumet i første kvartal 2021 og justert for eierandel i samarbeidsprosjekter inngikk Solon Eiendom salgskontrakter for totalt 192 enheter med en samlet salgsverdi på NOK 1 137 millioner. Dette er det nest høyeste volumet selskapet har levert noen gang, og viser at selskapet nå har etablert seg på et høyere nivå enn tidligere. «Selskapet har aldri hatt høyere fart og levert bedre enn det vi gjør nå. Jeg er stolt av resultatene de ansatte leverer samtidig som selskapet har stått midt i en krevende strategisk prosess. Det viser robustheten i virksomheten og at vi har et sterkt team i Solon Eiendom. Videre er det gledelig at vi etter kvartalsslutt har landet den strategiske prosessen og får Samhälsbyggnadsbolaget i Norden inn som en betydelig eier i selskapet. Vi ser fram til å komme i gang med en viktig satsning i Sverige, og vi har store ambisjoner for tiden som kommer», uttaler CEO Andreas Martinussen. Nøkkeltall Q1 2021 (Q1 2020 i parentes): – Inntekter (IFRS) NOK 905 (233) millioner – EBITDA (IFRS) NOK 125 (21) millioner – Prosjektmargin på 16 % (14 %) for kvartalet – Inntekter fra løpende avregning NOK 691 (419) millioner – EBITDA fra løpende avregning NOK 123 (59) millioner – Solon Bolig inngikk salgskontrakter for 162 (30) enheter justert for eierandel med en samlet salgsverdi på NOK 998 millioner (201). Solon Sørvest inngikk salgskontrakter for 29 enheter justert for eierandel med en samlet verdi på 138 millioner – 277 (28) enheter ferdigstilt og 257 (29) enheter overlevert i kvartalet Solon Eiendom ASA presenterer Q1 2021-rapport kl. 10.00 via Teams Live. Lenke til presentasjonen vil være tilgjengelig på www.soloneiendom.no. Kvartalsrapport og presentasjon ligger vedlagt og vil være tilgjengelig på www.soloneiendom.no og www.newsweb.no. For mer informasjon: Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge. Disclaimer Denne børsmeldingen, inkludert vedlegg, inneholder og er blant annet basert på fremtidsrettede uttalelser og påstander som er gjenstand for ulike risikoer og usikkerheter som kan forårsake at de faktiske resultater vil vise seg å bli annerledes. Fremtidsrettede uttalelser er basert på nåtidige forventninger, estimater og prognoser om økonomiske forhold. Disse forventningene, estimatene og prognosene kan generelt identifiseres ved at det brukes ord og uttrykk som «forventer», «tror», og «estimerer» eller lignende uttrykk. Viktige faktorer som kan forårsake at de faktiske resultatene fraviker materielt fra disse forventningene kan skyldes forhold som for eksempel at økonomiske og markedsmessige betingelser i offentligrettslig regulering forandrer seg, endringer i rentenivåer og/eller andre faktorer. Selv om Solon Eiendom ASA er av den oppfatning at Selskapets forventninger er basert på rimelige forutsetninger, kan ikke selskapet bekrefte at disse forventingene vil inntreffe eller at de faktiske resultatene vil bli som selskapet estimerer.
Tilbake til news