Børsmelding 28.04.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling 19. mai 2021

Oslo, 28. april 2021: Solon Eiendom ASA innkaller til ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo, den 19. mai 2021 kl. 10.00. Vedlagt følger innkallingen til generalforsamlingen, herunder dagsorden, styrets forslag til saker som skal behandles og øvrige vedlegg. Relevante dokumenter nevnt i innkallingen er tilgjengelige på selskapets nettside www.soloneiendom.no Viktig melding angående COVID-19: Aksjonærer oppfordres til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen. Aksjonærer som ønsker fysisk eller digitalt oppmøte, må kontakte selskapet i forkant. For ytterligere informasjon: Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge. Denne informasjonen publiseres i henhold til bestemmelsene fastsatt i verdipapirhandellovens § 5-12.
Tilbake til news