Harbitzalleen/Abbediengen

I tett samarbeid med Lund Hagem Arkitekter jobber vi i Solon Eiendom for å få til et prosjekt bestående av 110 leiligheter i Harbitzalleen/Abbediengen (Skøyen)

Mer informasjon kommer.

Se alle prosjekter