Utsolgt!

Solon Eiendom har i samarbeid med Blokk Arkitekter utviklet
4 eneboliger
I Krokstien 1 på Hellerud

Salgsstart - 1. kvartal 2016
Byggestart - 2. kvartal 2016
Ferdigstilt - 3. kvartal 2017

Se alle prosjekter

Krokstien 1

Eiendommen ligger på Hellerud i Oslo, helt i skogkanten mot Østmarka, noe som gir fantastiske muligheter til benyttelse av marka året rundt. Prosjektet vil bestå av fire eneboliger med arealer fra 166-183 kvm. Husene bygges med god standard over tre etasjer med saltak og trekledning.