Madla Revheim

5 km fra Stavanger sentrum skal det med tiden bygges ca 4000 boliger. I tillegg skal det legges til rette for næringsbebyggelse og offentlige formål som skole, barnehage, store idrettsanlegg og sykehjem.

Meld interesse Se alle prosjekter

Madla Revheim

10-minutter-byen

Prosjektet legger vekt på å utvikle 10-minuttersbyen hvor alle funksjoner som skole, butikk, buss og lignende ligger innenfor 10-minutters rekkevidde fra hjemmet.

Hafrsby As som eies av Solon Eiendom, Øgreid Eiendom, Partner Tre Invest, ØsterHus, Optimera og Jadarhus skal sammen med Boreal Eiendom og Stavanger kommune stå for store deler av utbyggingen. Utbyggingsområdet strekker seg fra Madlaleiren i sør til Revheim kirke i nord. Finn også mer informasjon hos Stavanger kommune.

Registrer deg som interessent, så skal vi holde deg orientert om fremdriften frem til salgsstart