Ski Tårn av R21 består av 43 leiligheter fra 51 kvm til 160 kvm fordelt på åtte boligplan. I dette tårnbygget presenteres for første gang i Magasinparken boliger med hybelmulighet. Leilighetene gis varige romlige kvaliteter, i form av fleksibilitet, gode romhøyder, store dobbelhøye balkonger og dagslys fra flere sider.

Se hjemmeside Se alle prosjekter