Staversletta

Boligene vil ligge i umiddelbar nærhet til skole og barnehage. Med skiløyper og Vestmarka som nærmeste nabo vil Staversletta være med på å skape rammen for et rikt uteliv. Staversletta er planlagt for et godt naboskap. Rundt fellestunet ligger boligene godt tilpasset landskapet. Arkitekturen er gjennomtenkt og planløsningene effektive.