Takker lokal innsats etter storbrann i Hemsedal

Vi takker brannvesenet, alle nødetatene og de lokale for den enorme innsatsen som ble lagt ned i forbindelse med brannen i Hemsedal hvor vårt prosjekt Fjellandsbyen var et av de berørte byggene.

2 min lesetid

Publisert

Onsdag 30. mars i 16- tiden fikk vi melding om at det første bygget i vårt fritidsboligprosjekt kalt Fjellandsbyen stod i brann. I den forbindelse vil vi sende en stor takk til brannvesenet, nødetatene og øvrige lokale som la en betydelig innsats i å slokke, hindre spredning og ta vare på de som er rammet av brannen.

Bygg A som var berørt av brannen er under oppføring og skal inneholde 48 leiligheter samt næringsarealer i første etasje. Byggingen startet våren 2021 med planlagt ferdigstillelse på slutten av 2022. Hele Fjellandsbyen Hemsedal vil bestå av totalt cirka 300 fritidsleiligheter når alt er ferdig bygget.

Først og fremst er vi lettet over at ingen menneskeliv gikk tapt eller at noen ble alvorlig skadet i brannen. I tillegg ble skadene begrenset til leilighetsbygget som vi har under oppføring og nabobygget Stavtaket. Det var en krevende jobb særlig for brannvesen som gjorde en formidabel innsats under svært krevende forhold under den sterke vinden.

Ole Halvor Svenkerud
Konstituert CEO i Solon Eiendom

Det har de siste dagene foregått etterslukking og overvåking for å hindre brannen i å blusse opp igjen. Når branntomten blir frigitt starter arbeidet med å vurdere riving og gjenoppbygging, men det kommer til å ta tid før man kan gi svar på hva dette betyr i praksis

Veidekke er totalentreprenør for prosjektet, og har jobbet tett med oss i Solon for å få oversikt og kontroll.

Vi har stor medfølelse for de som ble rammet av brannen i naboleilighetene og gjester i alpinanlegget som ble vitner til selve brannen. Selve brannårsaken er det selvfølgelig alt for tidlig å kunne si noe om nå.

Hans Olav Sørlie
Konserndirektør i Veidekke Bygg

Etterforskningen av årsak og utredning av konsekvenser igangsettes denne uken.

Både Veidekke og vi i Solon vil sammen med nødetatene gjøre alt vi kan for å finne årsaken til at dette kunne skje og hindre at lignende skjer igjen.

Se illustrasjoner fra prosjektet Fjellandsbyen i Hemsedal
1 / 3