Våre prosjekter

I Solon Eiendom har vi ett viktig fokus – å bygge boliger med god kvalitet. Mange er opptatt av det, men vi legger mye i det når vi bruker begrepet «god kvalitet». Godt reguleringsarbeid, god arkitektur, gode planløsninger, riktig materialvalg, godt håndverk og representative utearealer. Alt dette er helt avgjørende for at de som kjøper bolig av oss skal få et hjem de trives i.

Våre prosjekter Mer om oss

Her kan du se en oversikt over alle våre prosjekter