Signert Solon

Et prosjekt som er signert Solon, er et løfte om kvalitet, egenart og god, helhetlig arkitektur. Fra bærekraftige, byggtekniske løsninger til små detaljer i landskapsutformingen vi gjør og materialene vi velger.

Urban Villas er navnet på de seks moderne teglsteinsbyggene i øvre del av Magasinparken i Ski. Byggene består av til sammen 145 leiligheter fra 38 til 138 kvadratmeter, og er et estetisk bindeledd mellom det eksisterende villaområdet i nordvest og de fredede magasinhallene i sørøst.

Villa Ask har en tilbaketrukket plassering på tomten og sørger for en rolig atmosfære. Alle de femten parkeleilighetene har gjennomtenkte planløsninger. Ulike balkonger, sprang og karnapp sørger for at boligene får det beste ut av sin plassering for at de grønne omgivelsene har fått satt sitt preg på romopplevelsen.

Bygdøynens er et prestisjeprosjekt av svært høy byggteknisk kvalitet utviklet i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter. Prosjektet består av 20 leiligheter og ligger i Bygdøynesveien på Bygdøy – en av hovedstadens mest eksklusive adresser.

Vindmøllebakken er en nyskapende, bærekraftig og inkluderende boform i et homogent boligmarked. Gjennom et felles verdigrunnlag og en høy grad av medvirkning har det blitt skapt et unikt hjem og fellesskap i Stavanger for et stort mangfold av beboere i alle livets faser.

Ski Tårn av A-lab er en del av Magasinparken i Ski. Dette prosjektet skiller seg ut på grunn av det utvendige rammeverket som omslutter bygningen og gir et organisk og mykt utseende. 

Ski Tårn av R21 ligger i Magasinparken i Ski, og er en del av et nabolag på 500 boenheter. Tårnet inngår i et helhetlig landskap med flere tårnbygg, og husets form kommer som et resultat av den interne plasseringen mellom tre andre leilighetsbygg. Hver boenhet har gode kvaliteter med lys fra to retninger, store balkonger og ekstra takhøyde.

Ski Tårn av Reiulf Ramstad Arkitekter er et arkitektonisk nyskapende og spennende bygg med sine elegante detaljer. Tårnet har en fasade i kobberfinish, et vakkert materiale med en rødlig tone og et varmt og glødende uttrykk.

  • Staversletta Ny Hero

Staversletta på Tanum i Bærum utvikles nå til et fantastisk boligområde. Dette er høykvalitets tomannsboliger og rekkehus med store, grønne uteområder. Et trygt og godt bomiljø med nærhet til naturen.