Ski Tårn av R21 ligger i Magasinparken i Ski, og er en del av et nabolag på 500 boenheter. Tårnet inngår i et helhetlig landskap med flere tårnbygg, og husets form kommer som et resultat av den interne plasseringen mellom tre andre leilighetsbygg. Hver boenhet har gode kvaliteter med lys fra to retninger, store balkonger og ekstra takhøyde.

Stort fasadeareal gir fleksibilitet i planene samt lys og utsyn i flere retninger

Stort fasadeareal gir fleksibilitet i planene samt lys og utsyn i flere retninger

Balkonger med dobbel høyde bringer dagslyset langt inn i leilighetene. 

Balkonger med dobbel høyde bringer dagslyset langt inn i leilighetene. 

 • Ski Tarn R21 40
 • Ski Tarn R21 39
 • Ski Tarn R21 38
 • Ski Tarn R21 37
 • Ski Tarn R21 36
 • Ski Tarn R21 35
 • Ski Tarn R21 34
 • Ski Tarn R21 33
 • Ski Tarn R21 32

For å oppnå optimale lys- og utsynsforhold har bygget fått en rombe-form. Dette gir bedre avstand til nabobebyggelse, større overflate til fasadene og en form som optimaliserer forholdet mellom det vertikale og horisontale. 

Materialbruken er med på å understreke dette med vertikal grå-grønn tegl i de høyreiste gavlveggene og betong i de horisontale linjene. Dette gir et elegant og tidløst uttrykk inspirert av byggeskikk fra Milano på 50-60 tallet.

 • Ski Tarn R21 09
 • Ski Tarn R21 18
 • R21 Interiør 1
 • R21 Interiør 2
 • R21 Interiør 4
 • Ski Tarn R21 08

Prosjektet har fått en materialpalett som forsterker den helhetlige ideen om tidløs og varig arkitektur der alle husene med hver sin unike egenart skal spille sammen.

Ski Tarn R21 29
 • Ski Tarn R21 41

  Ski Tarn R21 29

  Prosjektet har fått en fasade i glasert grønn terrakotta, med tilpassede grønntoner på stål, aluminium og tre.

  Ski Tarn R21 22

  Ski Tarn R21 23 b

 • Arkitekt

  R21

 • Boenheter

  43 leiligheter

 • Størrelse

  Fra 51 til 160 kvm 

 • Ferdigstilt

  2022