Cecilie Thoresens vei

Eiendommene i Cecilie Thoresens vei 9 og 11 inngår i planområdet for Oslo kommunes arbeid med ny områdeplan for Lambertseter og Karlsrud.

  • Ctv solon prosjekt

Eiendommene i Cecilie Thoresens vei 9 og 11 inngår i planområdet for Oslo kommunes arbeid med ny områdeplan for Lambertseter og Karlsrud.


Sted: Oslo
Område: Østlandet
Status: Under utvikling

Formålet med planarbeidet er å transformere dagens industri- og næringseiendommer til et flerfunksjonelt byområde med nye boliger. De endelige rammene er for den kommende utviklingen er foreløpig ikke avklart, men for Solon er en viktig målsetting å legge til rette for et boligprosjekt samtidig som Oslo Kollega kan bli værende og utvikle sin virksomhet i nye lokaler.

Solon jobber nå aktivt sammen med Oslo kommune, lokale interesser og øvrige grunneiere med områdereguleringen. Fremdriften styres i all hovedsak av kommunen, men vi håper at forslaget til områdeplan kan legges ut til offentlig ettersyn i løpet av 2023.