Drøbak Hageby

Planprogram for ridesenter-eiendommen er under arbeid. Det jobbes med et konsept bestående av familieboliger, i småhus/rekkehus-typologi.

  • Nordre Elle øst anbefalingskart 3

Planprogram for ridesenter-eiendommen er under arbeid. Det jobbes med et konsept bestående av familieboliger, i småhus/rekkehus-typologi.

Sted: Drøbak
Område: Østlandet
Status: Under utvikling

Her vektlegges gode ute- og lekearealer, med tilhørende populære felles-funksjoner.

Antall boliger vil publiseres når prosjektet kommer til detaljregulering.

Antatt salgsstart annonseres etter førstegangsbehandling av planforslaget.