Fjellhamar Sentrum - Icopal

Her jobber vi med en større områderegulering av Fjellhamar sentrum, i samarbeid med Lørenskog kommune. Her kan det til sammen komme ca. 1000 boliger, i kombinasjon med arealer for både næring og parkanlegg.

  • Fjellhamar1

Her jobber vi med en større områderegulering av Fjellhamar sentrum, i samarbeid med Lørenskog kommune. Her kan det til sammen komme ca. 1000 boliger, i kombinasjon med arealer for både næring og parkanlegg.


Sted: Fjellhamar
Område: Østlandet
Status: Under utvikling

Området består av felt Øst, Vest og Skoletomten m/ tilhørende elvetomt. Felt Øst er det første boligfeltet som planlegges realisert.

Parallelt pågår en prosess med tidligere Icopals gamle fabrikker, «Bruket». Her håper vi på sikt å få inn en god miks av aktører og virksomhet som kan bidra til å skape et spennende og attraktivt bomiljø, for både eksisterende og nye innbyggere.