Fløysbonn

Solon Eiendom eier store deler av næringsområdet øst for Sam Eydes vei i Nordre Follo. Utviklingsområdet, felt B7, er avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanen, og skal planlegges under ett til et nytt boligområde med variert boligtypologi, boliger tilpasset barnefamilier og gode utearealer.

  • Skjermbilde 2023 06 15 kl 12 09 15

Solon Eiendom eier store deler av næringsområdet øst for Sam Eydes vei i Nordre Follo. Utviklingsområdet, felt B7, er avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanen, og skal planlegges under ett til et nytt boligområde med variert boligtypologi, boliger tilpasset barnefamilier og gode utearealer.


Sted: Sofiemyr Nordre Follo
Område: Østlandet
Status: Under utvikling

Solon har store ambisjoner for området og vi legger opp til en stedsutvikling som bygger videre på de eksisterende stedskvalitetene og trivselsfaktorene på Sofiemyr. Med gode medvirkningsprosesser og godt samarbeid med kommunen vil Solon vi skape et nytt boligområde tett på marka, idrettsanleggene og skolene.

Vi jobber nå med innledende innsikts- og analysearbeid, men selve planprosessen er ennå ikke igangsatt.

Konsulenter i prosjektet: Lala Tøyen, Byantropologene og Civitas.