Ankeret i Havneparken

Ankeret ligger spektakulært plassert i Havneparken – den nye sentrumsnære bydelen langs havnefronten i Sandnes.

70 solrike og luftige leiligheter fra 37 til 196 kvm, de fleste får både utsikt til fjorden og solvendte uteplasser.

Her kan du ankre opp for en ny hverdag!


Se hjemmeside Meld interesse Se alle prosjekter

Ankeret i Havneparken

Havneparken er regionens kanskje mest spennende område for bolig, kontor og hotellutvikling. Her kommer det forretninger, kontorer, restauranter, hotell og boliger. Det planlegges også et sjøbad.

Havneparken er ikke bare et navn for en ny bydel. Det er også et løfte om hva bydelen skal bli og hvordan den skal oppleves.
Som utbyggere forvalter vi et stort ansvar. Det vi bygger, setter sitt preg på en hel by i årtier. Kanskje for alltid. Derfor prøver vi å legge til rette for mangfold med tanke på typer boliger, aktiviteter, næring og næringstyper, kollektivtransport og alt annet som preger det urbane livet.

Havneparken blir en dynamisk bydel som utvikler seg over tid. Som formes av sine beboere og får sin egen karakter.

For å lykkes må vi planlegge for det organiske – det som ikke lar seg planlegge, det som vokser fram av seg selv. Derfor prøve vi å forutse hvilke behov og ønsker beboerne har ti – tjue år fram i tid.

Målet er å skape en human bydel med en god blanding av mykt og hardt, organisk og konstruert. En bydel hvor bygningene harmonerer med sine innbyggere og gjør det godt å leve i sentrum.

Området vi utvikler skal forene sjøen, parken og sentrum. Den forener boliger og næring – og sist, men definitivt ikke minst, Havneparken skal forene mennesker.

Kontakt oss

    Ja takk, jeg vil gjerne høre mer om prosjektet

    Ja takk, jeg ønsker tips om liknende eiendommer