Johan Bojers vei

Sentralt på Byåsen jobber vi med å detaljregulere en tomt i Johan Bojers vei. Hoveddelen av bebyggelsen vil bli leiligheter.

  • Johan Bojersvei bilde

Sentralt på Byåsen jobber vi med å detaljregulere en tomt i Johan Bojers vei. Hoveddelen av bebyggelsen vil bli leiligheter.

Sted: Trondheim
Område: Midt-Norge
Status: Under utvikling

Johan Bojers vei ligger sentralt til på Byåsen i Trondheim med nærhet til marka, byen, gode kollektivforbindelser, daglige gjøremål og store grøntarealer.

Eiendommen ligger i et rolig boligområde, og har flott utsikt mot sentrum, østsida av byen og mot Havstein.

Her planlegger vi en utvikling i tråd med kommunens overordnede byutviklingsstrategi.

Hoveddelen av bebyggelsen vil være leiligheter. Arbeid med detaljregulering er igangsatt, med Selberg arkitekter som plankonsulent.