Kruttverket Hageby

I samarbeid med Code Arkitekter har vi utviklet 54 rekkehus i Nittedal. Prosjektet stod ferdig i juni 2014.

  • Kruttverket hageby solon eiendom 61
  • Kruttverket hageby solon eiendom 8
  • Kruttverket hageby solon eiendom 4
  • Kruttverket hageby solon eiendom 5
  • Kruttverket hageby miljo solon eiendom 8
  • Kruttverket hageby solon eiendom 14