Kvartal 71

I kvartal 71 i Tordenskjoldsgate er vi i gang med et stort utviklingsprosjekt. Prosjektet skal gi rom for 300-350 boliger, et kontorbygg på ca 6.000 kvadratmeter, samt mindre næringslokaler til utadrettet virksomhet og fellesfunksjoner.

  • 01 Kvartal71 21
  • 01 Kvartal71 17
  • 01 Kvartal71 16
  • 01 Kvartal71 15
  • 01 Kvartal71 14

Salgsstart 2025

I prosjektet har vi etablert et samarbeid med Tordenskjoldsgate skole hvor vi legger til rette for sambruk av lokaler som benyttes til undervisning på dagtid og som kan brukes av beboere og naboer etter skoletid.

Vi legger opp til store, rause grøntareal mellom byggene. Målet vårt er at prosjektet skal gi bydelen et løft og være en destinasjon for denne delen av Kvadraturen.

Prosjektet skal sertifiseres iht BREEAM-Nor. 

Antatt salgsstart er 2025.