Ridder Flemmingsvei

I samarbeid med Spor Arkitekterhar vi utviklet 50 boliger i Ridder Flemmingsvei på Nesøya. Prosjektet stod ferdig i januar 2012.

  • Ridder Flemmingsvei e1457618696701
  • Ridder flemmingsvei solon eiendom ill 3
  • Ridder flemmingsvei solon eiendom ill 11
  • Ridder flemmingsvei solon eiendom ill 4
  • Ridder flemmingsvei solon eiendom ill 9
  • Ridder flemmingsvei solon eiendom eksterior 3