Rustadgrenda 2

Rustadgrenda på Bogerud/Østensjø er under detaljregulering. Her utvikles det et prosjekt bestående av lamellblokker og innslag av småhus/rekkehus, med ca. 60 boliger totalt.

  • Rustadgrenda

Rustadgrenda på Bogerud/Østensjø er under detaljregulering. Her utvikles det et prosjekt bestående av lamellblokker og innslag av småhus/rekkehus, med ca. 60 boliger totalt.


Sted: Oslo
Område: Østlandet
Status: Under utvikling

Her vil det bli en god variasjon i boligtyper og størrelser, med tilhørende attraktive fellesfunksjoner og utadrettet virksomhet på bakkeplan.

Oldtidsveien som går over området planlegges åpnet som del av en turvei.

Antatt salgsstart annonseres etter førstegangsbehandling av planforslaget.