Utsolgt!

Solon Eiendom har i samarbeid med A-lab Arkitekter utviklet 34 leiligheter i Ekebergveien 226 (Nordstrand, ved Sæterkrysset)

Prosjektet ble ferdigstilt i januar 2017.

Se alle prosjekter

Sæter Terrasse

På Sæter skal flere nye prosjekter oppføres. Den gamle trikkebroen over Nordstrandveien er borte, og en helt ny bro med dobbeltspor er nylig ferdigstilt. Målet er å skape et bedre og mer funksjonelt knutepunkt, og opparbeide Sæter som en egen forstad til Oslo. Det skal bli mer bymessig enn i dag, men fortsatt med småhuspreg, slik det er lange tradisjoner for på Nordstrand.

Nye Sæter tar nå form, veiene inn til krysset og selve krysset vil bli opprustet til miljøgater med nytt kryss, nye fortau, eget sykkelfelt og en rekke trær. Dette for å beholde den intime følelsen og samtidig redusere hastigheten i trafikken. Det vil i tillegg til dagens servicetilbud bli etablert en rekke nye butikker og restauranter som vil bidra til at du som beboer i Sæter Terrasse kan bo med alle de daglige funksjoner i umiddelbar nærhet.

Hva er det beste med å bo på Nordstrand? Mange vil fremheve bydelens glimrende beliggenhet, midt mellom marka, fjorden og alle strendene. Med sin vestvendte beliggenhet, og med den åpne fjorden foran seg på «riktig» side, går kveldssolen ikke ned før det er leggetid.