Graving med glede

I hjertet av det solrike og grønne området i Ås, hvor naturen og historien møtes, begynner Dyst å ta form. Her bygges det nå 138 boliger, både rekkehus og atriumhus med stor variasjon i form og farge. Hver enkelt bolig er tilpasset terrenget med tanke på solforhold og utsikt.

Kunsten å knuse stein

Et prosjekt som Dyst krever betydelig gravearbeid og håndtering av store mengder jord og stein. I denne utfordrende oppgaven spiller Drøbakveien Jord og Gjenvinning AS en sentral rolle. Firmaet har spesialisert seg på gjenvinning av jord og steinmasser, og er stolt av å være distriktets største leverandør av jordbearbeidede produkter. Siden 1988 har de gravd ut utallige tomter, planert med fyllmasser og matjord, og bidratt til utviklingen av områdets infrastruktur. 

Per-Ove Siggerud, eieren og drivkraften bak selskapet, har en lang historie med å gjøre tomter klare for boligbygging, og Dyst-prosjektet et av de mest ambisiøse hittil. I dette prosjektet er han totalleverandør av massedisponering og gjenvinning for grunnentreprenøren Park & Anlegg AS.

AO6 A6158

En grønn sirkel

Dyst er langt fra et gjennomsnittlig byggeprosjekt. Plassert i et naturskjønt og grønt område er omtanke for naturen og landskapet tydelig i prosjektets tilnærming til jord- og steinmasser. Med mye skog og natur på tomten kreves betydelig grunnarbeid og massebearbeiding.

– Å fjerne enorme mengder jord og stein fra byggeområdet er bare begynnelsen. Vi har tatt imot og gjenvunnet utrolige 90 000 tonn med løsmasser og fjell fra Dyst-området, forteller Siggerud.

Hele området dekker ca. 30 mål og består av 30 000 tonn løsmasser og 60 000 tonn fjell. For å transportere alt dette materialet har det blitt kjørt 3 000 lass med lastebil og henger. Prosjektet har gjennom samarbeid med Drøbakveien Jord Og Gjenvinning AS påsett at alle lastebiler som har kjørt masser ut av området også har tatt med masser som er blitt gjenvunnet tilbake. Denne omfattende gjenvinningsprosessen er en viktig del av bærekraftsaspektet ved Dyst-prosjektet, og det gir en grønn sirkel av ressursutnyttelse.

– Dette er for å utnytte hver eneste lastebil så effektivt som mulig. Dette gir langsiktige gevinster med tanke på økonomi og miljø, forteller Siggerud.

Å tenke langsiktig, det er bærekraftig!

Per-Ove Siggerud
AO6 A6260

Bærekraftig massehåndtering

Dyst-prosjektet er mer enn bare boliger; det er en visjon om å skape et trivelig nabolag. Alle boligene vil ha direkte tilgang fra sin egen hage til et stort grønt fellesområde, som vil legge til rette for ulike aktiviteter som vil bidra til å bygge et samfunn. Gjennom bærekraftig massehåndtering og gjenvinning av jord og stein, legger Dyst grunnlaget for en blomstrende fremtid.

– Det som gjør dette prosjektet eksepsjonelt, er måten jord og stein blir behandlet på. Alle massene er knust og resirkulert. Fjellet er knust opp til pukk, og løsmassene er omdannet til jord her hos oss. Å tenke langsiktig, det er bærekraftig, avslutter Siggerud.

AO6 A6027
AO6 A5968