Kruse Smith Eiendom heter nå Solon Sørvest AS og er blitt en del av Solon Eiendom

Vi har fortsatt med oss de samme flinke menneskene men vil vi fremstå i ny drakt. Solon Eiendom er et børsnotert eiendomsselskap som gjennom det siste tiåret har markert seg med prosjekter av høy estetisk og bygningsmessig kvalitet.

Vi har fortsatt med oss de samme flinke menneskene men vil vi fremstå i ny drakt.

Solon Eiendom er et børsnotert eiendomsselskap som gjennom det siste tiåret har markert seg med prosjekter av høy estetisk og bygningsmessig kvalitet. Flere av prosjektene har fått utmerkelser, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt Oslo bys arkitekturpris i 2016 og Sæter som mottok American Architecture Prize i 2017.

Med en lang og stolt tradisjon for å realisere omfattende kvalitetsprosjekter, har Kruse Smith Eiendom vært bygget på mange av de samme verdiene som Solon Eiendom. En rekke av prosjektene er belønnet med priser, som for eksempel Rundeskogen og Siriskjær.

Vi har en svært kompetent prosjektorganisasjon som sikrer profesjonalitet i alle ledd — fra tegnebordet og helt frem til du som kjøper setter nøkkelen i døren.

Solon Eiendom sin ambisjon er å utvikle boliger som gjør at du merker en forskjell. Vår visjon er at vi skal bygge den boligen du foretrekker.