Nytt styre og denotering i Solon Eiendom

I forbindelse med oppkjøpet av Solon Eiendom ASA fra SBB og OBOS, gjennomføres det i dag en denotering av selskapet på Oslo Børs. I tillegg har nåværende COO Ole Halvor Svenkerud, blitt konstituert som CEO med umiddelbar virkning.

Solon Eiendom har fra i dag fått et nytt fungerende styre ledet av Finn Haugan, tidligere administrerende direktør i Sparebanken Midt-Norge. Finn jobber profesjonelt med styrearbeid og sitter som styreleder i ni selskaper hvorav tre er børsnotert.

Styret i Solon Eiendom vil til sammen bestå av seks medlemmer hvor eierne OBOS og SBB er godt representert. Fra Obos sitter både Konsernssjef Daniel Siraj og konserndirektør for aksjeinvesteringer og forretningsutvikling Ingunn A. Randa. Vice VD i SBB Krister Karlsson og Jan-Erik Höjvall, tidligere VD i flere større svenske eiendomsselskap, skal ivareta SBB sine eierinteresser. I tillegg vil også den anerkjente Line Ravlo-Losvik, nå Partner i DLA Piper, være styremedlem.

Ole Halvor Svenkerud har nå tiltrådt sin nye rolle og Andreas Martinussen vil innen kort tid fristilles fra sin jobb i selskapet.

Styret har gitt klare signaler om at de ønsker å satse på Solon som et selvstendig selskap, de viser sterk interesse for å bygge opp posisjonen ytterligere samt har et genuint ønske om å satse på de flinke menneskene her. Summen av dette gjorde meg trygg på å takke ja til jobben.

Ole Halvor Svenkerud

Konstituert CEO

Videre forteller han at han er glad for at selskapet har fått et meget sterkt styre med mye kompetanse og lang erfaring. Han har tro på at med det nye styret, menneskene i Solon og Solon posisjon har selskapet alle muligheter fremover.