Rekrutterer to nøkkelroller til selskapet - med et langsiktig perspektiv

Vi i Solon har det siste året gått igjennom flere store endringer, men føler vi allikevel har klart å stå fjellstøtt som selskap. Nå har vi tydeliggjort retningen for de kommende årene, og ser et behov for å styrke oss ytterligere. Vi søker nå en Utviklingsdirektør og en Investeringsdirektør.

Med et rekordår i 2021 med salg av boliger på over 4 milliarder, endte vi som den tredje største boligutvikleren i Norge etter OBOS og Selvaag.

Gjennom 2022 er vi som selskap tatt av børs, men har fått sterke OBOS og SBB i ryggen, et kompetent styre og Jørgen Stavrum inn som CEO. Det kommer godt med når vi nå har nesten 1000 boliger i produksjon og en spennende tomteportefølje med flere store kommende prosjekter.

Jørgen Stavrum overtok CEO-rollen i juni, og seks måneder senere jobber han nå med å både beholde og skaffe flere flinke folk for å nå målene som er satt.

– Jeg er glad for at vi har klart å holde på alle dyktige folkene som nå utgjør Solon. Det var ikke gitt i situasjonen vi har stått i, men vi har brukt mye tid på å på bli kjent og legge en felles strategi for videre vekst og hvilket selskap vi skal være fremover.

Boligmarkedet vil nok være utfordrende den kommende perioden, men vi har et langsiktig perspektiv og skal bruke tiden godt på å utvikle prosjektene våre, sier Stavrum og fortsetter:

Sammen skal vi skape enda flere boliger med god kvalitet, unik arkitektur og en egenart.

Jørgen Stavrum

CEO

Med en spennende tomtebank og flere store prosjekter i utvikling, ser vi nå et behov for å styrke seg ytterligere. Med oss på laget søker vi nå både Utviklingsdirektør og Investeringsdirektør for den største regionen, Øst.

– Jeg hadde et behov for å bli kjent med selskapet og de ansatte før vi eventuelt erstattet de menneskene som har gått ut. Nå har vi en klar plan og felles mål, og det er naturlig å få på plass de siste brikkene som mangler for å nå dem.

Til tross for et usikkert marked, har vi et langsiktig perspektiv og skal holde oss konkurransedyktige og forhåpentligvis til og med litt foran konkurrentene våre, forteller Stavrum videre.

En Utviklingsdirektør som løfter prosjektene

Uavhengig av marked og lokasjon har vi i Solon som mål å levere den foretrukne boligen der vi bygger. For å få til det må en felles plattform og visjon rendyrkes.

Når vi nå går ut og søker ny Utviklingsdirektør er håpet å finne en tydelig og erfaren leder som vil støtte opp under prosjektteamene i Øst, men også på tvers av regioner i sitt daglige arbeid.

I tillegg forventes det at vedkommende jobber systematisk for å skape gode rammer, struktur og strategi for å fortsette å levere boliger både våre ansatte og boligkjøperne kan være stolt av i mange år.

Investeringsdirektør som kan åpne dører

I tillegg til å levere gode prosjekter har vi en enda lengre horisont med vår andre utlyste stilling. Arbeidet som Investeringsdirektør vil både innebære jobb med eksisterende portefølje, men viktigst av alt ­– sette oss i posisjon til å kunne investere ytterligere i gode tomter som passer Solon-konseptet.

Vi er absolutt ute etter nye tomter og skal investere i de som passer inn i vår tomtestrategi for de kommende årene. Vi har mange boliger i produksjon, men ser også at vi må fylle på med tomter for å kunne levere på de målene vi har satt fremover.

Erik Forseth Helgesen

CFO

Stillingen som Investeringsdirektør i hos oss vil være en spennende jobb.

Vi har gjennom 15 år bygget en sterk og solid merkevare. Tomtene vi har kjøpt har blitt godt forvaltet og boligene vi har bygget har vært med på å gjøre området mer attraktivt.

Vi liker å tro at dette er viktig for tomteeierne, og at vi står sterkt i kampen om flere spennende tomter i tiden fremover. Når man selger en tomt til Solon, skal man være trygg på at det som blir utviklet på tomten gir et løft til nabolaget.

Solon som en attraktiv arbeidsplass

Stillingene som Utviklingsdirektør og Investeringsdirektør har begge søknadsfrist
6. november. ISCO group håndterer alle søkere.

Les mer og søk på stillingene her

Solon har alltid hatt svært gode søkere på sine utlyste stillinger, og det er mange i bransjen som ønsker å jobbe med vår premium boligutvikling. Jørgen Stavrum håper å finne de rette kandidatene som brenner for både prosjektene og Solon som selskap fremover.

Image