Solid Entreprenør og Solon Eiendom går sammen om å investere i BREEAM

Med et samarbeid som strekker seg nær 15 år tilbake i tid, er det to aktører som har lært hverandre godt å kjenne som nå retter øynene mot bruk av miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR i boligprosjekter. Fellesnevneren er målet om å øke miljøprofilen i prosjektene, samtidig som det skal være verdiskapende. Veslebukta på Kolbotn er plukket ut […]

Med et samarbeid som strekker seg nær 15 år tilbake i tid, er det to aktører som har lært hverandre godt å kjenne som nå retter øynene mot bruk av miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-NOR i boligprosjekter. Fellesnevneren er målet om å øke miljøprofilen i prosjektene, samtidig som det skal være verdiskapende. Veslebukta på Kolbotn er plukket ut som pilotprosjekt.

Sammen skal vi investere i BREEAM-NOR kompetanse for å legge grunnlaget som kreves av fremtidige prosjekter innen miljøsertifisering og bærekraft i boligsektoren.

Når spadene settes i jorda for det nye leilighetsprosjektet Veslebukta på Kolbotn, vil den målbare oppfølgingen av prosjektets miljøprofil forenkles ved hjelp av BREEAM-NOR.

Vi har vurdert hvordan man best kan sørge for en helhetlig og målbar oppfølging av selskapets miljøprofil i prosjektene. I den sammenheng har selskapet besluttet å BREEAM-NOR sertifisere Veslebukta med målsetning å oppnå Very Good.