Søndre Tåsen Gård

Solon er stolte av å presentere vårt nyeste boligprosjekt på Tåsen, som kombinerer moderne boligutvikling med historisk arv. Her ønsker vi å bygge boliger som fremmer samhold og naboskap, og utvikle en ny møteplass for hele nabolaget.

 • 061 1
Getty Images 1014549540

Ny boligform på Tåsen

Solons boligutvikling på Tåsen tar for seg Tåsenveien 71 og Blåsbortveien 18 til 32. Her vil vi tilby moderne boliger spesielt tilrettelagt for eldre og generasjoner som ønsker et aktivt og sosialt liv, med gode møteplasser både innendørs og utendørs. Dette skal være hjem hvor fellesskapet er en naturlig del av hverdagen.

 • 2018

  Oppstart planarbeid

 • Q1 2025

  Offentlig ettersyn

 • Q1 2026

  Politisk behandling og vedtak

 • Q2 2026

  Ramme- tillatelse

 • Q2 2026

  Salgsstart

 • Q4 2026

  Byggestart

 • Q4 2028

  Innflytting

Illustrasjonsplan sondre taasen 1

Status regulering og prosjektfase

Prosjektet er for tiden i reguleringsfasen og må gjennomgå kommunal saksbehandling samt politisk behandling før byggingen kan starte. Planforslaget har vært under utarbeidelse siden 2018 og nærmer seg nå offentlig ettersyn. Dette gir alle interesserte, inkludert etater, organisasjoner og naboer, muligheten til å komme med innspill. Prosessen kan følges via Plan- og bygningsetatens innsynsløsning, Saksinnsyn, med saksnummer 201813512.

Skjermbilde 2024 06 04 kl 18 21 1

Prosjekt med variert uttrykk og stedstilpasning

Vi jobber mot å skape et prosjekt med et variert uttrykk som harmonerer med småhustypologien på Tåsen. Kommuneplanen definerer området som et prioritert stasjonsnært område, hvilket tillater en høyere utnyttelse under forutsetning av tilpasning til landskaps-, natur- og kulturminneverdier. Målet er å bygge 75 +/- nye boliger i en blanding av leilighetsbygg med heis og rekkehus. Sammen med våre rådgivere jobber vi for en arkitektur og et landskap som styrker de lokale kvalitetene, turstier og de naturskjønne omgivelsene. Området skal være et sted både beboere og naboer kan ha glede av, og som gir økt bo- og livskvalitet.

138 1

Ny møteplass på historiske Søndre Tåsen gård

Som en del av prosjektet transformerer vi også historiske Søndre Tåsen gård, tegnet av Norges første riksarkitekt Christian Collett i 1816. Gården, som har hatt flere eiere og private funksjoner gjennom årene, blir nå en inkluderende møteplass med spisested, loftkontorer, selskapslokaler og en åpen eplehage for rekreasjon, lek og kulturarrangementer. Dette skal bli et åpent og verdifullt sted for både Tåsen og Oslo for øvrig.

132 2

Vernestatus og bevaring gjennom ny bruk

Søndre Tåsen gård er en del av Akergårdene og omtalt i Verneplan for Akergårdene utarbeidet av Byantikvaren i 2010. Bygget vil få formelt vern gjennom den pågående planprosessen, og hovedbygningen, forpakterboligen og hagen skal bevares gjennom renovering og ny bruk. Vi samarbeider tett med Byantikvaren for å sikre at renoveringen bevarer byggets historiske sjel samtidig som vi legger til rette for bærekraftig bruk i fremtiden.

04illo innbydendefellesrom flipp 1

Solon Neste - ny boligform som fremmer fellesskap

Boligutviklingen på Tåsen er et Solon Neste-prosjekt. Dette er et nytt boligkonsept hvor samhold, deling, effektiv arealbruk og nabolagsutvikling står i sentrum. Med Solon Neste ønsker vi å utforske innovative løsninger å møte fremtidens boligbehov på. Prosjektene skal bidra til miljømessig og sosial bærekraft, og være verdiskapende for beboere og nabolag.

Skjermbilde 2024 06 04 kl 18 21 3

Våre rådgivere

Vi har satt sammen et rådgiverteam som består av eksperter innenfor sitt fagområde, og som er aktive bidragsytere i prosjektutviklingen sammen med oss i Solon. I utviklingen på Tåsen er vi stolte av å jobbe med Reiulf Ramstad Arkitekter, INBY, Lala Tøyen og Natural State. Sammen jobber vi for å finne de beste løsningene innen arkitektur, natur og landskap, trafikk og sikkerhet, fremtidens boligformer, transformasjon og stedsutvikling.

Huset 2

Følg utviklingen

Er du nysgjerrig på prosjektet? Følg med på saksinnsyn og få mer informasjon om fremdriften. Enten du er nabo eller potensiell ny beboer, meld deg gjerne interessert eller ta kontakt med prosjektsjef Tine Aagesen for mer informasjon.

Kontakt oss