Solon Neste - Kvalitetsboliger i fellesskap

  • 04illo innbydendefellesrom flipp

Velkommen hjem til et moderne hjem med fellesskapsløsninger som fremmer samhold og naboskap. Solon Neste utforsker løsninger for å møte fremtidens boligbehov, med fokus på sosial og miljømessig bærekraft. Boformen er spesielt tilrettelagt for eldre og generasjoner som ønsker et moderne hjem hvor fellesskap er en naturlig del av tilværelsen.

Getty Images 1014549540

Hjem for godt naboskap

Behovet for nytenkende boligmodeller vokser. For alle aldersgrupper og på tvers av generasjoner, med løsninger som fremmer deling og fellesskap, bygger godt naboskap og bidrar til økt livskvalitet.

Solon Neste er et nytt boligkonsept av Solon hvor det settes av god plass til å møtes, ute og innendørs. Her kan man oppsøke fellesskapet, gjøre ting sammen, utforske felles interesser og skape verdifulle relasjoner i umiddelbar nærhet.

Boliger med variert verdiprogram

Først og fremst er Solon Neste gode og moderne boliger. Bofellesskapene har også alltid felles stue, gjesterom og grønne uteareal i direkte tilknytning til de private boligene. Resten av verdiprogrammet er stedstilpasset, hvor kjøperne har mulighet til å påvirke valg av funksjoner.

Fremtidige beboere inviteres til å møtes for å bli kjent før innflytting. Her kan de sammen dele ønsker for felles funksjoner og aktiviteter, som middager eller pubkvelder, parsellhage eller snekkerverksted, trening eller kreative kurs.

  • Neste cover
Skjermbilde 2024 06 04 kl 18 21 1

Dette kjennetegner Solon Neste

• Private kvalitetsboliger
• Innbydende fellesrom
• Varierte uteområder
• Frivilling fellesskap
• Sosialt
• Aktiv livsstil
• Inkluderende nabolag
• Møteplass for hele nabolaget

06illo sosialt

Et eget hjem i fellesskap

I et Solon Neste-felleskap kan du være sosial når du ønsker. Beboere kan møtes tilfeldig til en kaffe på trammen, eller bruke et digitalt verktøy for å ta initiativ og planlegge felles aktiviteter og møter. Ønsker du alenetid kan du trekke deg tilbake til din private leilighet eller uteplass.

Pilotprosjektene

De første Solon Neste-prosjektene kommer på Tåsen, Holtet og Fjellhamar. Tåsen Neste blir et fellesskap for generasjoner. Her planlegges det for 75 +/- boliger i form av leiligheter og rekkehus, med fellesareal inne og ute. Historiske Søndre Tåsen gård blir en viktig del av området, med et inkluderende nabolagstilbud. Prosjektet er i tidlig planarbeid med ambisjon om ferdigstilling senest 2028.

Holtet Neste blir et seniorfelleskap med 60–70 leiligheter og fellesareal ute og inne. Også her blir det et lite næringsareal med tilbud for nabolaget. Planforslaget er til politisk behandling våren 2024, og har mål om ferdigstilling i 2027

Vindmollebakken amfi

Vindmøllebakken

Anerkjente Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger en del av Solons prosjekter, men er ikke formelt en del av Neste-konseptet, da dette er et prosjekt som er ferdigstilt og drevet fram av Gaining By Sharing. Prosjektet har lykkes med å bygge et solid beboerinitiert fellesskap, og har gitt oss godt erfaringsgrunnlag som vi har lagt til grunn i utviklingen av Solon Neste.

Videreutvikling

Med Solon Neste ønsker vi i Solon å utforske innovative løsninger å møte fremtidens boligbehov på. Prosjektene skal bidra til miljømessig og sosial bærekraft, og være verdiskapende for beboere og nabolag. Fremover vil vi utforske flere aspekter av bærekraftig boligutvikling — blant annet ulike deleløsninger, flerbruksareal, kombinasjonen fellesareal og næring, grønn mobilitet og verktøy for fellesskapet.

Kontakt oss