Søndre Tåsen Gård

Tåsen i Oslo er et veletablert området som gir deg en følelse av å bo på et mindre tettsted samtidig som du er i umiddelbar nærhet til storbyen. Vår intensjon er å lage et prosjekt som ikke bare er til glede for prosjektets kjøpere, men også for nærområdet. Æreverdige Søndre Tåsen Hovedgård fortjener å være noe mer enn kontorlokaler og hovedbygningen er påtenkt å få en sentral plassering i vårt prosjekt. Tanken er at det skal huse en hyggelig kafé eller restaurant og ulike andre servicetilbud.

Vi ser for oss et frodig Tåsen vokse frem i årene som kommer, et sted med liv mellom husene, solrike uterom, generøse grøntarealer og urbane torg med trygge ferdselsårer og oppholdssteder. I et område som preges av boligbebyggelse, bør det likevel finnes steder som inviterer til å stoppe opp.

Kontakt oss

    Ja takk, jeg vil gjerne høre mer om prosjektet

    Ja takk, jeg ønsker tips om liknende eiendommer