Om oss

Solon Eiendom ASA er en eiendomsutvikler som er etablert i flere av de største byene i Norge og Stockholm i Sverige. Vi er involvert i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Solon Eiendom har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Vi mener at et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier bidrar til at boliger vi leverer er av høyeste kvalitet. Solon Eiendom har som strategi å benytte faste samarbeidspartnere slik at alle prosesser er gjennomført tidlig, hvilket reduserer risikoen for feil, samt at Solon Eiendom har høy prioritet hos de ulike samarbeidspartnerne. Vi ønsker å ta vare på våre partnere og kolleger slik at vi alltid drar i samme retning. Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet. Vi ønsker ikke for enhver pris å profittmaksimere hvert prosjekt, men sammen med arkitekt utvikle det prosjektet vi mener er best for området.

Vår visjon er å bygge den foretrukne boligen.