Om oss

Vi er Solon Eiendom, en eiendomsutvikler som er opptatt av å levere boliger med unik arkitektur og gode bokvaliteter. Gjennom våre fire kontorer i Norge, utvikler vi boliger i og rundt de største byene.

Vi jobber med å skape boliger og boligområder fra uregulert tomt til overlevering av nøkkel, og vårt mål er å levere noe som skiller seg ut og som både vi og boligkjøper kan være stolte av i mange år.

Hvert enkelt prosjekt skal være unikt, og hver enkelt tomt skal utvikles til å få en viktig plass og verdi i lokalsamfunnet. Vi stedstilpasser våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet, ikke alltid for enhver pris å profittmaksimere hvert prosjekt.

Vi ønsker å være en foretrukken samarbeidspartner for alle leverandører og håndverkere og tror på at et godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier er avgjørende for å kunne levere høy kvalitet hver gang.

Vi er opptatt av bærekraft og støtter lokale organisasjoner og lag der vi bygger for å sikre trygge rammer og et godt sosialt nærmiljø.

Vår visjon: "Vi bygger den foretrukne bolig"