Heime hos Solon

Vi i Solon ønsker å tilby den foretrukne boligen, både for våre egne boligkjøpere, og også ved å utvikle prosjekter som gir noe tilbake til de omgivelsene hvor vi bygger. Sammen med Heime har vi nå tatt store skritt i bidraget til å styrke felleskapet og nabolaget på flere prosjekter.

Aktiviteter som bringer folk sammen

Med bevist formgiving og arkitektur sammen landskapsbearbeiding og uterom, skaper vi møteplasser og fellesrom som bringer folk sammen. Men den fysiske utformingen kan ikke alene sikre et varig felles naboskap. Kjærlighet, identitet og tilhørighet til stedet hvor du bor og som du kaller hjemme bygges opp over tid, og krever så mye mer enn hva vi i Solon alene kan tilby.

Derfor vi inngått et samarbeid med Heime på flere av prosjektene våre. Heime gir beboerne i sameier og borettslag et verktøy for å skape aktivitet i fellesarealene og bygge et fellesskap. 

URU8898 Edit

Hva er Heime?

Heime er kort fortalt et trivselskonsept som, gjennom en app, gjør det enkelt å møtes, bli kjent og oppleve ting med nye naboer. Beboere gis tilgang til en rekke skreddersydde møtesteder, fasiliteter og aktiviteter som tilbys og organiseres gjennom Heime-appen. Dermed blir det enkelt å planlegge sommerfester, spørre naboen om å låne verktøy og arrangere quiz-kvelder.

Appen er en brukervennlig kommunikasjonsplattform for deling og dialog. Heime er imidlertid så mye mer enn en ordinær app. Heime stiller i den første tiden med verter med et brennende ønske og en herlig energi til å få vennskap og fellesskap i gang og tar i startfasen initiativ til og igangsetter treff som gjør at nye naboer møtes og gis mulighet til å bli kjent.

URU9108
IMG 2627

Fra naboskap til fellesskap

Magasinparken består av flere hundre boliger og blir dermed en helt ny bydel i Ski. Innflyttingen har skjedd over flere trinn, siden 2021 og området utvides stadig med nye naboer til felleskapet. 

I Magasinparken ble Heime tatt i bruk som et pilotprosjekt allerede fra første innflytting i Urban Villas og Ski Tårn, tegnet av Code arkitekter. Beboerne i disse prosjektene har allerede gjennomført en rekke sosiale tilstelninger. 

Høstens «Lapper og kakao» var det første arrangementet – her fikk beboerne innføring i appen, hjelp til å logge inn og muligheten til å bli kjent med hverandre. Etter dette har det blitt gjennomført både julegrantenning, utekino og vinkurs for å nevne noe.

De første treffene er det Heime som tar initiativ til, før det gradvis mer og mer går over til at dette blir initiert og styrt av beboerne selv. Mulighetene er mange!

Samarbeidet med Heime har hjulpet oss med å knytte naboer sammen. De sørger rett og slett for det etterlengtete livet mellom husene, som alle som jobber innenfor bolig- og stedsutvikling lengter etter å oppnå.

Tine Aagesen

Prosjektsjef, Solon

Tine Aagesen
URU9108

God investering

Siden Heime er et nytt og relativt ukjent konsept for de aller fleste, har Solon bidratt med et mindre kontanttilskudd i oppstartsfasen. Dette har vært øremerket innkjøp av delingsmidler som el-sykler, deleskap til verktøy, tilhenger eller det de måtte ønske å dele på. Neste trinn av innflyttere, i Ski Tårn tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter, har også signert avtale med Heime og får dermed det samme tilskuddet som de tidligere sameiene.

Jo flere som er en del av Heime, jo flere naboer å spille på og å dele med. Dette er bra for både trivsel, lommeboken og miljøet.

Standup

En viktig ingrediens

Heime har vært i aktiv bruk og bidratt til å løfte naboskapet i prosjektene våre både i Vindmøllebakken og Paradis Brygge i Stavanger så vel som i Magasinparken. Beboerne bruker nå Heime til å kommunisere og avtale alt fra middager til sjakkparti eller løpetur.

Vindmøllebakken var faktisk det første boligprosjektet hvor Heime ble tatt i bruk, og beboerne deltok i en testgruppe i hele to år før appen ble lansert. Det har ført til mange gode innspill underveis og et særdeles godt resultat.

Vindmøllebakken har blitt litt av et utstillingsvindu for godt naboskap hvor man har jobbet systematisk med å etablere nabolag allerede fra planfasen.

Ingenting kommer av seg selv og det er ingen selvfølge at et fellesrom tas i bruk etter innflytting. Det er derfor viktig for oss i Solon å ta lærdom av både egne ferdigstilte prosjekter samt å dra veksel på all den erfaring og kompetanse som Heime har med seg fra sine møter med folk.

Fremtidens foretrukne bolig

Vi samarbeider nå med Heime i flere prosjekter som er på skissestadiet slik at vi kan utvikle og forbedre det vi tror vil bli framtidens foretrukne bolig. Heimes genuine lidenskap for aktivitet og samhandling gir et viktig supplement inn i teamet av arkitekter, landskapsarkitekter og oss som utbygger.

Gjennom reell samhandling og teamarbeid, er vi overbeviste om at vi kan bidra til å stadig få til bedre prosjekter og nabolag, for glede, bo- og livskvalitet.


Fellesskap er for de aller fleste av oss en viktig ingrediens i oppskriften for det gode liv!