Kjøper sentral tomt på Ensjø med Kolberg

Vi har sammen med Kolberg inngått avtale om 50/50 samarbeid med formål om å utvikle et spennende boligprosjekt på Ensjø, i Ensjøveien 12.

Ensjø er en attraktiv bydel

Samarbeidet omfatter feltene B11 og B12 i kjerneområdet på Ensjø. Feltene er ferdig regulert med tillatt bruksareal på inntil 15.100 m2, som potensielt kan gi opp mot 180-190 boliger. 

Ensjø har utviklet seg til å bli en attraktiv bydel og boligområde i Oslo, hvor vi ser at transformasjonen fra bilby til boliger har vært svært vellykket.

Boliger som står seg over tid

Vi ser at Kolberg har vært langsiktig i sin tenkning rundt utviklingen på Ensjø, et godt utgangspunkt for å skape et prosjekt med gode og attraktive kvaliteter som kan stå seg over tid.

Vi i Solon er opptatt av kvalitet, arkitektur og egenart når vi utvikler boliger, og Kolberg er en partner med de samme visjonene.  

Arbeidet med utviklingen starter umiddelbart, og prosjektet kan være klart for salg før sommeren 2024, med en mulig byggestart første halvår 2025.

- Vi ser virkelig frem til å komme i gang med andre fase av utviklingen av våre eiendommer på Ensjø. Med Solon med på laget er vi trygge på at utviklingen vil være attraktiv for både boligkjøpere og nærområdet for øvrig, forteller Kristian Kolberg.

Vi er svært fornøyde med å inngå samarbeid med Kolberg om utviklingen av et flott boligprosjekt, og vi gleder oss til å sette vårt preg på det.

Jørgen Stavrum

Adm. dir. Solon

Jørgen Stavrum