– Ser frem til å sette min signatur på prosjektene våre fremover

Vi har nylig styrket teamet med utviklingsdirektør Julie Sandvik, en erfaren dame med bein i nesa og solid erfaring fra bolig- og byutvikling. Nå skal hun lede vei i vår videre satsing på boligbygging med gode funksjoner og særpreg i Stor-Oslo.

Nye utfordringer

Julie Sandvik avsluttet nylig sitt arbeid med Værste i Fredrikstad. En eiendomsutvikler med fokus på byutvikling og transformasjon av gammelt industriområde til boliger, næring, handel og utdanning. Deres siste prosjekt ut, Innseilingen, hadde salgsstart i oktober, og med over 40 solgte boliger på salgsstart kan en si at det er et av de mest suksessfulle boligprosjektene på Østlandet i år.

Med bakgrunn som sivilingeniør i bygg fra NTNU, og over 20 års fartstid i bransjen, har hun et godt utgangspunkt for å lede våre sitt prosjekt-team i årene som kommer.         

– Jeg er stolt av hva jeg har fått være med på av byutvikling og store komplekse kombinasjonsprosjekter med Værste, men følte at tiden var inne for nye utfordringer. Solon sine boligprosjekter har en x-faktor som hele bransjen ser opp til, og jeg er stolt av å få muligheten til å forvalte, påvirke og utfordre dette i årene som kommer, sier Sandvik.

Jeg gleder meg til å være med å utvikle nye prosjekter som blir både vi og boligkjøperne er stolte av!

Julie Sandvik

Utviklingsdirektør

20231018 Foto Knut Neerland 8930 Edit

Fokus i utfordrende tider

Vi i Solon har ambisjoner om å bygge den foretrukne bolig i det området vi bygger. Med fokus på gjennomtenkt og flott arkitektur, gode bokvaliteter og en tydelig identitet har vi lykkes. Boligene som signeres Solon er noe både vi og de som bor der skal være stolte av.

­– Fokuset på kvalitet og egenart er noe som appellerer til meg og er en av grunnene til at jeg finner Solon så attraktiv. Jeg gleder meg til å være med på å sette min signatur på Solon sine prosjekter i fremtiden.

– Det er flere faktorer som spiller inn på boligmarkedet der vi står nå, og nybygg er uten tvil hardest rammet. Høye kostnader, økende renter og global uro gjør sitt til at det forventes enda mer av selskapet, de ansatte og prosjektene, fortsetter hun.

Best mulig rustet

– Solon er godt rustet for å takle markedet vi står i, og jeg er opptatt av å sikre verdiskapning og tilfredsstillende avkastning på kapitalen gjennom gode strategiske vurderinger av tomteporteføljen, nye flotte boligprosjekter, skarpt blikk på salg og marked og god prosjektstyring. Vi vil bruke perioden vi er inne i til å utvikle organisasjonen og prosjektene til å være best mulig rustet når vi kommer gjennom denne krevende perioden.

Ambisjonen er at kundene våre på alle måter skal kjenne at de har kjøpt ny bolig i et prosjekt fra Solon. Det skal være god oppfølging gjennom hele prosjektet og tilgjengelighet etter overtakelse.

– Satsing på en enda bedre kundereise ble satt på kartet da Jørgen Stavrum startet som administrerende direktør i Solon. Mye godt arbeid er nedlagt, men det er fortsatt mye vi kan jobbe med for å gjøre kundeopplevelsen med kjøp av en Solon-bolig til den beste i bransjen. Nå ligger alt til rette for å ha tid til å jobbe systematisk, skape gode rammer og struktur for å fortsette å levere kvalitet, avslutter Sandvik.

20231018 Foto Knut Neerland 8752 Edit