Børsmelding 06.04.2021

Godt salg i første kvartal

(Oslo, 6. april 2021) Solon Eiendom inngikk salgskontrakter for til sammen 215 boliger med en samlet salgsverdi av 1 263 millioner kroner i første kvartal 2021. (Tallene nedenfor er ikke konsolidert, men vist separat for Solon Bolig og Solon Sørvest. Tall i parentes er justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter) Solon Bolig Q1 2021: Solon Bolig inngikk salgskontrakter for 165 (162) boliger med en samlet salgsverdi av 1 011 (998) millioner kroner i første kvartal 2021 sammenlignet med salgskontrakter for 30 (30) boliger med en samlet salgsverdi av 215 (201) millioner i første kvartal 2020. Ferdigstillelser og overleveringer: I første kvartal 2021 ble 132 (132) boliger ferdigstilt og 120 (120) boliger overlevert. Solon Sørvest Q1 2021: Solon Sørvest inngikk salgskontrakter for 50 (29) boliger med en samlet salgsverdi av 252 (138) millioner kroner i første kvartal 2021. Av totalt inngåtte salgskontrakter på 50 boliger var 26 knyttet til prosjekter som var i produksjon på tidspunktet for overtakelse av Solon Sørvest, og vil som et resultat av oppgjørsstrukturen ikke bidra vesentlig til konsernets resultat ved overlevering. Ferdigstillelser og overleveringer: I første kvartal 2021 ble 145 (50) boliger ferdigstilt og 137 (53) overlevert. Som et resultat av oppgjørsstruktur i forbindelse med overtakelsen av Solon Sørvest vil 124 av 145 overleverte boliger i perioden ikke bidra vesentlig til konsernets resultat i første kvartal 2021. For mer informasjon: Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 952 55 620, e-post: sd@soloneiendom.no Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge.
Tilbake til news