BØRSMELDING 09.11.2021

Invitasjon til presentasjon av tredje kvartal 2021

Oslo, 9. november 2021 – Solon Eiendom ASA publiserer resultatet for tredje kvartal 2021 onsdag 17. november 2021. Kvartalsrapporten og markedspresentasjon vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.soloneiendom.no og www.newsweb.no. CEO Andreas Martinussen presenterer kvartalstallene kl. 08.00 samme dag via Teams. Link til presentasjonen legges ut på selskapets hjemmeside i forkant av presentasjonen. Presentasjonen vil holdes på norsk. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. For mer informasjon: Andreas Martinussen, Chief Executive Officer Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no og Finn Øistein Nordam, Chief Finance Officer Solon Eiendom ASA Tel: +47 982 89 382, e-post: fon@soloneiendom.no Om Selskapet: Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge.

Tilbake til news