Notice of extraordinary general meeting 22 June 2021

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2021

 

Oslo, 1. juni 2021: Solon Eiendom ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Olav Vs gate 5, 0161 Oslo, den 22. juni 2021 kl. 10.00.

 

Vedlagt følger innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder dagsorden, styrets forslag til saker som skal behandles og øvrige vedlegg.

 

Relevante dokumenter nevnt i innkallingen er tilgjengelige på selskapets nettside www.soloneiendom.no

Viktig melding angående COVID-19: Aksjonærer oppfordres til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen. Aksjonærer som ønsker fysisk eller digitalt oppmøte, må kontakte selskapet i forkant.

 

For ytterligere informasjon:

Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA

Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no

 

Notice of extraordinary general meeting

Recommendations from the nomination committee

Registration form

Påmeldingsskjema

Link to registration

Tilbake til news