Børmelding 20.05.2021

Invitasjon til presentasjon av første kvartal 2021

Oslo, 20. mai 2021 — Solon Eiendom ASA publiserer resultatet for første kvartal 2021 onsdag 26. mai. Kvartalsrapporten og markedspresentasjon vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.soloneiendom.no og www.newsweb.no. CEO Andreas Martinussen presenterer kvartalstallene kl. 10.00 samme dag via Teams. Link til presentasjonen legges ut på selskapet hjemmeside i forkant av presentasjonen. Presentasjonen vil holdes på norsk. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. For mer informasjon: Andreas Martinussen, Chief Executive Officer, Solon Eiendom ASA Tel: +47 400 00 405, e-post: am@soloneiendom.no Om Selskapet Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo, sentrale Viken og større byer i Norge.
Tilbake til news